خورشید صبا
فعالیت های دانش آموزان کلاس دوم دبستان دخترانه غیردولتی هوشمند صبا - ملک شهر- اصفهان
پيوندهای روزانه
آخرین برنامه ریزی ها در دبستان صبا:
با توجه به اینکه مجموعه آموزشی صبا از سال قبل استفاده از به روز ترین تکنولوژی های آموزشی نموده ، اکنون با تکیه بر تجربه چندین ساله و در راستای هوشمند سازی مدارس برای سال جدید تحصیلی قصد دارد با به روز رسانی تکنولوژی ها و امکانات آموزشی در کل مجتمع و بعضی از کلاسهای آموزشی گام جدیدی در آموزش و پرورش دانش آموزان عزیز بردارد.

در این مدرسه برنامه درسی محدود کننده نیست و به دانش آموزان اجازه داده می شود از برنامه های درسی خود فراتر گام بردارند. روش تدریس این مدرسه بر اساس دانش آموز محوری است و تأکید بر مهارت فکر کردن و فراهم ساختن محیط یاددهی و یادگیری از راهبردها و خط مشی های آن است.

همچنین آموزش منحصر به معلم نیست، دانش آموز نقش اساسی

در آموختن مباحث علمی دارد. دبیران با استفاده از محتوای

درسی الکترونیکی موجب تفهیم بهتر مطالب درس می شوند و

دانش آموزان هم این فرصت را دارند که توانایی و قابلیتهای خود را

به صورت انفرادی یا پروژه آشکار و به تولیدمحتوا بپردازند.در این

مدرسه رشد فکری دانش آموزان همچنین روحیه پرسش و جست

و جو گری، جایگزین روحیه بی هدف دانش آموزان خواهد شد.

اهداف مدرسه با از به کار گیری فناوری در تدریس :

1- رشد همه جانبه دانش آموزان (ذهنی- جسمی- عاطفی و روانی)

2- ارتقاء تواناییها و قابلیت های فردی

3- تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری

4- افزایش مشارکت مردمی


راهبردها و خط مشی ها

1- تأکید بر مهارت فکر کردن

2- تدریس ارزشها و زبان از طریق آموزش

3- فراهم نمودن محیط یاددهی، یادگیری

4- فراهم کردن انواع شیوه های آموزش جذاب

5- آگاهی دادن به اولیاء در مورد آنچه در مدرسه واقع شده است.

6- فراهم کردن فرصتهای همکاری افراد جامعه با مدرسه

[ سه شنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 23:31 ] [ رامک وحدتیان ] [ ]
درباره وبلاگ

موضوعات علمی ، آموزشی
امکانات وب
href='http://www.iranskin.com/zibasazi/font/' target='_blank'>فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز